Verondiepen MeeslouwerplasBegin juli 2011 zijn de werkzaamheden om de Meeslouwerplas te verondiepen gestart. De oevers van de Meeslouwerplas worden natuurlijker, stabieler en veiliger. Naast de verondieping wordt er een Krekengebied aangelegd. De materialen die nodig zijn voor de verondieping zullen per schip worden aangevoerd. De schepen varen iedere werkdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. Er varen 1 tot 10 schepen per dag. In de Meeslouwerplas is een ponton geplaatst waar de verwerking van de grond en de bagger plaatsvindt. De werkzaamheden gaan naar verwachting tien jaar duren en worden uitgevoerd door BAM Infra bv Regio West Wegen. Het project loopt van 2010 tot eind 2020.
 
Doelen project:
Met de herinrichting van de Meeslouwerplas wil de provincie Zuid-Holland:  
Een veilige oeverzone aanleggen; 
De natuurwaarden vergroten; 
De recreatiemogelijkheden verbeteren; 
De mogelijkheden voor de sportvisserij vergroten door verbetering van de leefsituatie voor vissen, door het aanleggen van een "Krekengebied"
De eilanden versterken en behouden; 
De geluidsbelasting verminderen en daardoor de recreatieve beleving vergroten;
Een duurzaam heldere en plantenrijke plas maken met brede oevers en variatie in waterdiepte

Ophaalbrug
De aanvoer van grond en bagger gebeurt per schip. Daarom is de oude Baileybrug tussen de Vliet en de recreatieplas Vlietland vervangen door een nieuwe ophaalbrug.
Om de schepen met materialen door te laten, zal deze ophaalbrug regelmatig open gaan. Fietsers en wandelaars moeten dan even wachten tot de brug weer dicht is.
De bediening van de brug voor de baggerschepen vindt plaats vanuit de projectruimte in het gebied door medewerkers van BAM.
 
Veiligheid op het water
Op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur dient er rekening te worden gehouden met kleine binnenvaartschepen die de materialen aanvoeren. Deze schepen hebben voorrang op de recreatievaart conform wettelijke wet- en regelgeving. In verband met de veiligheid geldt op de plas een eenrichtingsvaarroute voor beroeps- en recreatievaart. Deze route wordt met borden op de oevers van de plas aangegeven. Ook geldt een beperking in het afmeren bij steigers in de vaarroute van de beroepsvaart.

Nieuws

We starten weer op

30-04-2014

Dinsdag 6 mei a.s. worden de werkzaamheden weer opgestart. Dit voor de duur van twee weken, zoals momenteel gepland. Z...


Tijdelijk gesloten

16-01-2014

Er is momenteel onvoldoende aanbod van materiaal die aan de criteria voldoen voor verwerking in de Meeslouwerplas. De v...


Inloopmiddag vrijdag 29 november

25-11-2013

Aanstaande vrijdag, 29 november om 14.00 uur is er weer een inloopmiddag georganiseerd. Belangstellenden kunnen in de ke...