Nieuws

Werkzaamheden aan brug

01-08-2012

De komende tijd vinden er diverse werkzaamheden plaats op en rondom de nieuwe ophaalbrug die de oude Baileybrug heeft vervangen. Zoals bekend is de nieuwe brug aangelegd om de schepen met bagger en grond toegang te geven tot de Meeslouwerplas. Daarnaast wordt de brug ook bediend voor watersporters die een ligplek hebben in Vlietland. Het is de bedoeling dat de brug uiteindelijk beschikbaar is voor alle watersporters die toegang willen tot Vlietland, maar dat zal in het vaarseizoen van 2012 zeker nog niet het geval zijn. Op de brug wordt in de komende maanden een camera-systeem gemonteerd. Daarmee is er op alle momenten van de dag een goed zicht op de brug. De beelden worden opgenomen en kunnen – indien nodig – worden teruggekeken.
De stroomvoorziening van de brug is verouderd en heeft in de afgelopen tijd enkele storingen veroorzaakt. Daarom zal de kabel binnenkort worden vervangen waarbij de nabijgelegen boot en groene BAM-keet meeprofiteren. De kabel wordt getrokken vanaf de overkant van de Vliet. Daarvoor wordt onder de rivier een gat geboord waar de kabel doorheen gaat. Ook de brug zelf, ook al is hij nieuw, kan natuurlijk met storingen te maken krijgen. Daarom is er recent voor zowel onderhoud als eventuele storingen een contract met een leverancier gesloten.
Storingen en calamiteiten dienen gemeld te worden bij Provincie Zuid-Holland via de meldkamer onder nummer: 010-2981010.
 

Nieuwsbrief augustus/juli is uit!

17-07-2012

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over de laatste stand van zaken. In de nieuwsbrief is helaas een onjuistheid geslopen. Onder het kopje stand van zaken staat onjuiste informatie over de aanvoer van grond en baggerspecie. In het artikel staat dat BAM voornemens is om komend jaar de aanvoer van grond en baggerspecie via persleidingen te laten geschieden.
Dit is onjuiste informatie.

BAM is voornemens om via persleidingen grond en baggerspecie aan te voeren. Momenteel wordt er onderzoek gedaan en worden er plannen voor uitvoering geschreven. Na overleg met omgeving en belanghebbenden wordt er een definitief besluit genomen over deze manier van aanleveren.   

U kunt de nieuwsbrief op deze site vinden onder documenten/nieuwsbrief 2012 of door te klikken op de volgende link http://d229465.pem.kpn.net/documenten.php
Wij wensen u veel leesplezier!

Nieuwe Inloopmiddagen in projectaccommodatie

Nieuwe Inloopmiddagen in projectaccommodatie

13-07-2012

Heeft u vragen over de uitvoering van de herinrichting Meeslouwerplas en wilt u deze persoonlijk aan het BAM Projectteam stellen? Dat kan!
BAM Wegen bv Regio West organiseert op de volgende data inloopmiddagen voor de omgeving.

Inloopmiddagen
Vrijdag 28 september 2012       14.00 – 16.00 uur
Vrijdag 30 november 2012        14.00 – 16.00 uur
Vrijdag 25 januari 2012              14.00 – 16.00 uur

De inloopmiddag vindt plaats in de projectaccommodatie van BAM, te vinden aan de Oostvlietweg, Leidschendam
 

Ecologische monitoring

11-07-2012

De ecologische monitoring van de Meeslouwerplas is op 1 juni weer van start gegaan. Vorig jaar is deze monitoring voor de eerste keer uitgevoerd. Eco-Niche verzamelt voor deze jaarlijkse ecologische monitoring gegevens over vissen, vogels, watervegetatie en de zogeheten macrofauna (ongewervelde kleine waterdieren als waterslakken, kreeften en waterkevers). De natuur- en recreatiewaarden van de Meeslouwerplas moeten verbeterd worden, in ieder geval niet achteruit gaan. De ecologische monitoring is hiervoor het controlemiddel. Op deze manier wordt een vinger aan de pols gehouden en kan indien nodig worden ingegrepen. Daarnaast wordt zo duidelijk of de de einddoelen kunnen worden gehaald of aanvullende acties nodig zijn. De monitoringgegevens zullen over enige tijd worden gepubliceerd op de website.

8 juni boottocht Meeslouwerplas

8 juni boottocht Meeslouwerplas

27-04-2012

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom de Meeslouwerplas? Ga dan mee met de (gratis) boottocht over de Meeslouwerplas op vrijdag 8 juni van 13.00 tot 15.00 uur. Tijdens de boottocht die wordt georganiseerd door de Provincie Zuid-Holland en de BAM Wegen bv Regio West wordt u – onder het genot van koffie, thee, frisdrank en een broodje - bijgepraat over de laatste ontwikkelingen over de plas en bent u getuige van een baggerstorting in de plas. Om deel te nemen aan de excursie moet u zich aanmelden. Daarvoor kunt u bellen naar 070 – 441 6211 of een email sturen naar vv.pherai@pzh.nl Let op, er kunnen maximaal 50 personen mee. Meldt u zich daarom snel aan. Na uw aanmelding ontvangt u alle praktische informatie over de excursie.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7