Nieuws

Project Herinrichting Meeslouwerplas officieel gestart

Project Herinrichting Meeslouwerplas officieel gestart

11-07-2011

Vanochtend rond 07.30 uur is het eerste schip door de brug heen gevaren naar het verwerkingsponton op de plas.
Daarmee is de start van het verondiepen van de Meeslouwerplas een voldongen feit.
De eerste partij baggerspecie is afkomstig van een project van Provincie Zuid-Holland.
In totaal zal van dit project  zo’n 20.000 m3 baggerspecie gelost worden.
Komende week gaat de brug regelmatig open voor verwerking van meer zand, grond en baggerspecie. 
Tijdens de bouwvak wordt geen zand, grond en/pf baggerspecie verwerkt.
De bouwvak begint op 18 juli en eindigt 5 augustus. Op 8 augustus worden de werkzaamheden hervat.
Komende 10 jaar wordt zo’n  circa 8 miljoen m3 zand, grond en baggerspecie verwerkt in de Meeslouwerplas.

Informatieavond 6 juli 2011

Informatieavond 6 juli 2011

16-05-2011

Op woensdagavond 6 juli organiseert Provincie Zuid-Holland in samenwerking met BAM Wegen Regio West een informatieavond over het project.
Graag praten wij u bij over de laatste stand van zaken aangaande het project en de werkzaamheden. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn medewerkers van Provincie Zuid-Holland en BAM Wegen Regio West aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De informatieavond vindt plaats in Hotel van der Valk De Gouden Leeuw aan de Veurseweg 180 te Voorschoten. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur start de bijeenkomst en duurt ongeveer tot 21.30 uur.

20 april Informatieavond voor watersporters

20 april Informatieavond voor watersporters

07-04-2011

Op woensdagavond 20 april organiseert Provincie Zuid-Holland in samenwerking met Groenservice Zuid-Holland en BAM Wegen bv een informatieavond die speciaal toegespitst 
is op de watersport. De bijeenkomst wordt gehouden van 20.00 – 22.00 uur in het clubhuis van de Watersportvereniging Leidschendam en Omstreken,
Rietpolderweg 12, 2266 BM in Leidschendam.

Binnenkort starten de werkzaamheden voor het verondiepen van de Meeslouwerplas in Vlietland ter verhoging van de recreatie- en natuurwaarden alsook de veiligheid van de oevers door deze te stabiliseren. Dit heeft gevolgen voor de watersporters. Zo varen er schepen met bagger en grond waarmee rekening gehouden moet worden. En ook zal de nieuwe ophaalbrug tussen Vliet en Meeslouwerplas gebruikt gaan worden. De nieuwe ophaalbrug -die evenals de brug over de Jan Bakkersloot een doorvaarthoogte heeft van 1.60 meter- biedt de watersporters die tot nu toe gebruik maakten van Vlietland, betere in- en  uitvaarmogelijkheden aangezien de doorvaartbreedte veel ruimer is en het overzicht beter.
Voor zeilboten met een staande mast wordt een pasjessysteem geïntroduceerd om gebruik te kunnen maken van de nieuwe ophaalbrug. Als u over een zeilboot met staande mast beschikt die niet gestreken kan worden, uw boot niet langer is dan 6.50 meter én u in bezit bent van een (buitenboord)motor komt u in aanmerking voor een pasje. Over deze en andere zaken willen wij u graag informeren tijdens een informatiebijeenkomst voor watersporters op woensdag 20 april a.s.
Tijdens de avond zijn er medewerkers van BAM Wegen Regio West, Groenservice Zuid-Holland en provincie Zuid-Holland om uw vragen te beantwoorden. Bovendien is een vertegenwoordiger  van Recreatiecentrum Vlietland B.V. aanwezig.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
Provincie Zuid-Holland mevrouw V.V. Pherai  telefoonnummer 070 – 4416211.

Naast deze informatieavond voor watersporters wordt er 6 juli een algemene informatieavond georganiseerd voor de directe omgeving en geintereseerden.
Nader bericht volgt via deze site. 

Start werkzaamheden vervanging van de projectaccommodatie

Start werkzaamheden vervanging van de projectaccommodatie

15-03-2011

Afgelopen week is een start gemaakt met de vervanging van de projectaccommodatie van de Meeslouwerplas.
In oktober 2010 is deze door vermoedelijk kortsluiting, afgebrand.

De verwachting is dat de projectaccommodatie binnen 6 weken afgebouwd is. Aan de kant van de vlietzijde wordt de keet afgeschermd met een haag van planten zodat deze mooi inpast in de omgeving.

De projectaccommodatie wordt gebruikt door BAM voor het bedienen van de brug en als coördinatieplek van de werkzaamheden van het project Herinrichting Meeslouwerplas.

Informatiebijeenkomst 25 november 2010

Informatiebijeenkomst 25 november 2010

19-11-2010

De Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnlands en BAM Wegen bv Regio West  organiseren een informatiebijeenkomst op 25 november aanstaande vanaf 19.00 uur in Van der Valk Hotel De Gouden Leeuw in Voorschoten. 

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt u geïnformeerd over de toegankelijkheid van het gebied, de werkzaamheden die plaats gaan vinden en de stand van zaken omtrent wetgeving. Het programma is als volgt:19.00 uur Ontvangst
19.15 uur Opening + Toegankelijkheid Meeslouwerplas door Provincie Zuid-Holland – W.Kornmann
19.30 uur Voortgang en Wetgeving door Hoogheemraadschap – P. Hollander
20.00 uur Toelichting werkzaamheden Herinrichting door BAM Wegen bv Regio West – E. Hermans
20.30 uur Pauze
20.45 uur Mogelijkheid tot vragen te stellen aan medewekers van Provincie, Hoogheemraadschap en BAM Wegen bv Regio West.
21.30 uur Einde bijeenkomstLocatie:Van der Valk Hotel De Gouden Leeuw, Veurseweg 180 2252 AG Voorschoten

Locatie:
Van der Valk Hotel De Gouden Leeuw
Veurseweg 180
2252 AG Voorschoten 


Pagina: 1 2 3 4 5 6 7